Xử lý khí thải

Công ty TNHH Đất Hợp chuyên thiết kế hệ thống xử lý khí thải, hơi dung môi, nhận tư vấn cho các Doanh nghiệp các phương án xử lý khí thải, xử lý hơi dung môi hiệu quả và kinh tế nhất.

  • Xử lý khí thải lò đốt than, lò đốt củi, lò đốt
  • Xử lý bụi: bụi gỗ, bụi kim loại,…
  • Xử lý hơi dung môi, mùi,…
 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường