NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XƯỞNG SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XƯỞNG SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

 

 

Nhiều chủ đầu tư rất quan tâm tại sao phải lập đề ản bảo vệ môi trường? Những ai cần phải thực hiện? có cần thiết phải thực hiện?... Và đây là những lưu ý cho chủ đầu tư khi cần lập đề án bảo vệ môi trường xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm.

Lưu ý 1: Đối tượng cần thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm

Lưu ý 2: Thời gian thực hiện

Lưu ý 3: Các bước thực hiện đề án bảo vệ môi trường xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm

Lưu ý 4: Công việc thực hiện sau khi phê duyệt hoặc xác nhận đề án

Lưu ý 5: Mức phạt trước khi lập đề án

luongthuc2

Lưu ý 1: Đối tượng cần thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm

Khi chủ đầu tư không có những báo cáo sau và đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015

-         Thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt “báo cáo đánh giá tác động môi trường”. phải thực hiện đề án môi trường chi tiết.

Quy mô: Công suất từ 500 tấn sản phẩm / năm trở lên

-         Thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận phê duyệt “ Cam kết bảo vệ môi trường” phải thực hiện đề án môi trường đơn giản

Quy mô: Công suất dưới 500 tấn sản phẩm / năm

-         Mở rộng công suất, cải tạo nhưng không có quyết định phê duyệt bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản thay thế.

Lưu ý 2: Thời gian thực hiện:

-         Thời gian thẩm định, phê duyệt:

Tối đa 25 ngày đối với cơ quan thẩm định là Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tối đa 40 ngày đối với cơ quan thẩm định là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

-         Thời gian hoàn thiện hồ sơ trước khi thẩm định: từ 12 đến 33 ngày ( bao gồm thời gian chỉnh sửa sau khi thẩm định và nộp lại)

-         Tổng thời gian: từ 37 đến 73 ngày.

luongthuc3

Lưu ý 3: Các bước thực hiện đề án bảo vệ môi trường xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm:

Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và môi trường xung quanh dự án xưởng sản xuất lương thực, thực phẩm

Bước 2: Xác định và thu mẫu khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn;

Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựnghoặc trong khi vận hành sản xuất lương thực, thực phẩm

Sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trườngxưởng sản xuất lương thực, thực phẩm

Thực hiện tham vấn ý kiến nếu dự án thực hiện đề án chi tiết :

-         Gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xin ý kiến tham vấn

-         Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời đồng ý hay không trong 10 ngày

-         Có thể tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn

Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 5: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.

Bước 6:Cơ quan chức năng rà soát, đánh giá tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án.

Bước 7: Cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại dự án sản xuất lương thực, thực phẩm để kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích kiểm chứng số liệu trong trườg hợp cần thiết.

Lập hội đồng thẩm định đề án nếu dự án thực hiện đề án chi tiết

Bước 8: Chỉnh sửa, hoàn thiện theo hội đồng thẩm định dự án nếu dự án thực hiện đề án chi tiết. Nộp lại và nhận Quyết định phê duyệt đề án chi tiết

Nhận Giấy xác nhận nếu dự án thực hiện đề án đơn giản.

luongthuc1

Lưu ý 4: Công việc thực hiện sau khi phê duyệt hoặc xác nhận đề án

-         Đầu tư, xây lắp, cải tạo công trình bảo vệ môi trường bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong thời hạn

-         Báo cáo tiến độ thực hiện đề án chi tiết theo thời hạn quy định

-         Gửi văn bản báo cáo hoàn thành công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt sau khi hoàn thành

Báo cáo nếu có trường hợp thay đổi nội dung

Lưu ý 5: Mức phạt trước khi lập đề án

Trước khi lập đề án bảo vệ môi trường thay thế, chủ đầu tư phải chịu một số mức phạt do cơ quan có hiệu lực xử phạt.

Mức chịu phạt hành chính và phạt bổ sung phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mức phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-      Phạt tiền nếu cơ sở đã hoạt động nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường 250.000.000 đồng

-      Phạt bổ sung nếu trong quá trình sản xuất xả chất thải vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

-      Phạt tiền đối với hành vi không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động xấu với môi trường từ hoạt động sản xuất.

-      Đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xây dựng và hoạt động đúng theo tiêu chuẩn môi trường quy định.

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường