LỢI ÍCH KHI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT

LỢI ÍCH KHI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT

 

 

Lợi ích chủ đầu tư có được khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát của mình:

 

-         Hồ sơ môi trường : bản kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất bia, nước giải khát đóng thành quyển được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

-         Nắm được những yếu tố tác động môi trường của dự án để đánh giá, dự báo, phòng ngừa.

-         Có được kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

-         Có được biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

-         Gây dựng hình ảnh tốt trong cộng đồng nếu thực hiện đúng với cam kết, được người dân và cơ quan quản lý ủng hộ hoạt động, kinh doanh.

-         Góp phần bảo vệ môi trường sống và được đánh giá cao từ khách hàng.

-         Được tư vấn môi trường từ khi lập dự án, xây dựng cho đến khi vận hành hoạt động.

bia2

Chủ đầu tư và dự án sẽ thế nào nếu không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường dự án cơ sở sản xuất bia, nước giải khát?

-       Chủ đầu tư không đủ điều kiện xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát.

-       Nếu vẫn xây dựng và đi vào hoạt động sẽ phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản thay thế, chịu phạt hành chính theo quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP.

-       Hoặc là buộc ngưng hoạt động sản xuất bia, nước giải khát

Hồ sơ chủ đầu tư cần cung cấp:

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án đăng ký hoạt động

- Báo cáo đầu tư hoặc giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ và hồ sơ liên quan

bia4

Công việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án sản xuất sản xuất bia, nước giải khát như sau:

Bước 1: Thu thập mẫu khu vực sản xuất bia, nước giải khát

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực sản xuất bia, nước giải khát

Xác định nguồn gây ô nhiễm: nước thải, chất thải rắn,…Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng nguồn ô nhiễm so với tiêu chuẩn quy định.

Bước 2: Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cơ sở sản xuất bia, nước giải khát

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường. Và xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo. Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

Bước 4: Trình nộp cơ quan có thẩm quyền, nộp lại Phòng Tài nguyên và Môi trường sau chỉnh sửa.

Bước 5: Nhận giấy xác nhận Bản kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất bia, nước giải khát do cơ quan có thẩm quyền cấp

Cơ quan phê duyệt

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoạt động.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án hoạt động quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản.

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường