LẬP ĐTM ĐÚNG CHO CƠ SỞ CHẾ BIỄN GỖ

LẬP ĐTM ĐÚNG CHO CƠ SỞ CHẾ BIỄN GỖ

 

 

 

 

Khi chuẩn bị xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên có công suất lớn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, chủ đầu tư luôn quan tâm mình có thuộc đối tượng cần thực hiện hay không? Khi nào cần thực hiện? Báo cáo cho ai? Ai làm? Không làm có sao không? Và còn nhiều thắc mắc khác.

go2

Để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ sở chế biến gỗ của mình, chủ đầu tư cần thực hiện những công việc sau;

Bước 1: Chủ dự án thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên khi

-         Công suất dự án từ 3.000 m3 sản phẩm/ năm trở lên đối với dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, găm gỗ từ gỗ tự nhiên

-         Công suất dự án từ 100.000 m2 s/ năm trở lên đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép.

-         Tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên với dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ.

Công ty tư vấn môi trường sẽ tư vấn cho chủ đầu tư thủ tục cần thực hiện. thời gian, chi phí thực hiện và những vấn đề liên quan khác khi xác định rõ đúng là báo cáo đánh giá tác động môi trường và nơi nộp báo cáo.

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường khảo sát, phân tích và báo cáo đánh giá tác động môi trường theo dữ liệu thu thập được. Đồng thời tổ chức tham vấn để lấy ý kiến cộng đồng ( ủy ban nhân dân xã và cộng đồng xung quanh) khu vực xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên của chủ đầu tư.

Bước 3: Sau khi được sự thống nhất từ chủ đầu tư, ý kiến cộng đồng, công ty tư vấn môi trường gửi hồ sơ đã hoàn thành đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên đến cơ quan thẩm định

Bước 4: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên

Bước 5: Cơ quan thẩm định tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên, lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

go4

Bước 6: Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo ĐTM cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Bước 7: Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM cho cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 8: Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền.

Bước 9: Chủ đầu tư nhận được Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên.

Hồ sơ thủ tục chủ đầu tư có:

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/  giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

go1

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho dự án cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên:

-      Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình

-      Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên được phê duyệt, chủ đầu tư cần thực hiện các công việc sau:

-      Trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư để bảo đảm các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên.

-      Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Bộ tài nguyên và Môi trường.

-      Thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn, cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất mười ngày làm việc.

-      Báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi liên quan đến đến vi phạm, quy mô, công suât, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên

-      Thực hiện báo cáo giám sát môi trường trong quá trình xây dựng và giai đoạn vận hành.

go3

Lợi ích chủ đầu tư nhận được khi lập ĐTM dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên

-    Hồ sơ môi trường : văn bản báo cáo ĐTM cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ từ gỗ tự nhiên được đóng thành quyển được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

-    Nắm được những yếu tố tác động môi trường của dự án để đánh giá, dự báo, phòng ngừa.

-    Có được kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

-    Có được biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

-    Gây dựng hình ảnh tốt trong cộng đồng nếu thực hiện đúng với cam kết, được người dân và cơ quan quản lý ủng hộ hoạt động, kinh doanh.

-    Góp phần bảo vệ môi trường sống và được đánh giá cao từ khách hàng.

 

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường