KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐÊ, KÈ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐÊ, KÈ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

 

 

1. Thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường dự án đê, kè bờ sông, bờ biển

Thường trong giai đoạn lập dự án đầu tư, chủ đầu tư đã được yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên có một số trường hợp đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngtheo quy định của pháp luật trước thời điểm 01/4/2015 thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Có 2 dạng lập đề án bảo vệ môi trường dự án đê, kè, bờ sông, bờ biển

Quy mô: có chiều dài từ 1.000 m trở lên

Quy mô: có chiều dài dưới 1.000 m

deke2

 

   2. Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường dự án đê, kè, bờ sông, bờ biển

Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin tài liệu dự án đê, kè, bờ sông

- Bước 2: Thực hiện lấy mẫu, phân tích hiện trạng dự án đê, kè, bờ sông

- Bước 3: Viết báo cáo

- Bước 4: Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo

- Bước 5: Chỉnh sửa, hoàn thiện , in ấn, trình khách hàng ký, nộp cơ quan xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản dự án đê, kè, bờ sông

- Bước 6: Chờ quan quan xác nhận (25 ngày). Bàn giao khách hàng

Tổng thời gian thực hiện trung bình là 37 ngày, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký báo cáo.


 Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

- Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu, thông tin, tài liệu dự án đê, kè, bờ sông.

- Bước 2: Lấy mẫu, phân tích kết quả hiện trạng dự án

- Bước 3: Tham vấn lấy ý kiến cộng đồng

- Bước 4: Viết báo cáo

- Bước 5: Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo

- Bước 6: Chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn, trình khách hàng ký và nộp cơ quan thẩm định

- Bước 7: Cơ quan xuống cơ sở kiểm tra ( nếu có) và tiến hành hội đồng thẩm định

- Bước 8: Bổ sung thông tin, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng thẩm định và cơ quan kiểm tra

- Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình ký, nộp cơ quan phê duyệt

- Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định và bàn giao cho khách hàng

Tổng thời gian thực hiện trung bình là 72 ngày, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, ký và đọc báo báo

 

deke1

 

3. Mức chịu phạt trước khi lập đề án bảo vệ môi trường:

Mức chịu phạt hành chính và phạt bổ sung phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mức phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-      Phạt tiền nếu cơ sở đã hoạt động nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lập cam kết môi trường. (từ 40.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng)

-      Phạt bổ sung nếu trong quá trình sản xuất xả chất thải vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

-      Phạt tiền đối với hành vi không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động xấu với môi trường từ hoạt động sản xuất.

-      Đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường