NHỮNG LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT CỒN, RƯỢU

 NHỮNG LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT CỒN, RƯỢU

 

 

Nếu chủ đầu tư thuộc đối tượng cần lập kế hoạch bảo vệ  môi trường trước khi xây dựng thì cần phải lưu ý những vấn đề sau:

-         Lưu ý 1: Xác định đúng đối tượng thực hiện, và do cơ quan nào xác nhận

-         Lưu ý 2: Dự trù kinh phí và thời gian thực hiện để kịp tiến độ xây dựng, vận hành

-         Lưu ý 3: Tìm hiểu công việc cần thực hiện để thực hiện đúng, trình tự, nhanh chóng

-         Lưu ý 4: Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện

-         Lưu ý 5: Những công việc cần thực hiện tiếp theo khi nhận được bản kế hoạch bảo vệ môi trường

 

 

Lưu ý 1: Xác định đúng đối tượng thực hiện, và do cơ quan xác nhận

-      Nếu dự án có công suất từ 500.000 lít sản phẩm/ năm trở lên: thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

-      Nếu dự án có công suất dưới 500.000 lít sản phẩm / năm: thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chức năng có quyền xác nhận, phê duyệt:

-      Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh các nhận nếu dự án nằm trên 2 huyện, dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bản

-      Ủy ban nhân nhân cấp huyện hoặc xã xác nhận

-      Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện

Lưu ý 2: Dự trù kinh phí và thời gian thực hiện để kịp tiến độ xây dựng, vận hành

-      Chủ đầu tư muốn biết giá tốt nhất và thời gian thực hiện chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp vì tùy thuộc vào từng dự án

-      Các yếu tố phụ thuộc quyết định đến giá và thời gian thực hiện:

  • Vị trí, quy mô, hiện trạng dự án và các vấn đề liên quan dự án

-      Thời gian thực hiện trung bình là 20 ngày.

 

ruoucon1

 

Lưu ý 3: Tìm hiểu công việc cần thực hiện để thực hiện đúng, trình tự, nhanh chóng

Các bước công việc cần thực hiện cho cơ sở sản xuất cồn, rượu:

Bước 1: Chủ dự án sản xuất cồn, rượu thuê tổ chức tư vấn môi trường có đủ điều kiện tiến hành Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường xác nhận báo cáo cần thực hiện thông qua thông tin chủ đầu tư cung cấp, báo giá, thời gian, công việc cụ thể để chủ đầu tư có kế hoạch thực hiện.

Bước 3: Công ty tư vấn môi trường khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng dự án

Bước 4: Công ty tư vấn môi trường tổng hợp, viết báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị xác nhận Báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 5: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, góp ý chỉnh sửa

Bước 6: Công ty tư vấn môi trường sửa, hoàn thiện và nộp lại

Bước 7: Chủ đầu tư nhận được Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án sản xuất cồn, rượu

Lưu ý 4: Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ và hồ sơ liên quan

ruoucon3

 

Lưu ý 5: Những công việc thực hiện sau khi nhận Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường dự án sản xuất cồn, rượu:

-      Chủ dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận

-      Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã hoặc huyện hoặc tỉnh.

-      Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra.

-      Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất trong các trường hợp sau: thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận

-      Trường hợp dự án, phương án sản xuất có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường