SẢN XUẤT NHÔM, THÉP CÓ CẦN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

SẢN XUẤT NHÔM, THÉP CÓ CẦN

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

 

 

“ Có”

Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất nhôm, thép cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Điều này được căn cứ theo quy định ở mục 55, nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim, phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định.

Vậy khi nào dự án đủ điều kiện lập đánh giá tác động môi trường?

Khi dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình có công suất từ 2000 tấn sản phẩm/ năm trở lên sẽ lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Còn dưới mức này sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

nhomthep1

 

Chủ đầu tư nhận được gì sau khi hoàn thành thủ tục lập đánh giá tác động môi trường?

-      Hồ sơ môi trường :văn bản báo cáo ĐTM dự án cơ sở sản xuất nhôm, thép được đóng thành quyển được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

-      Nắm được những yếu tố tác động môi trường của dự án để đánh giá, dự báo, phòng ngừa.

-      Có được kế hoạch quản lý môi trường của dự án cơ sở sản xuất nhôm, thép trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

-      Có được biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

-      Gây dựng hình ảnh tốt trong cộng đồng nếu thực hiện đúng với cam kết, được người dân và cơ quan quản lý ủng hộ hoạt động, kinh doanh.

-      Môi trường làm việc tốt hơn, góp phần bảo vệ môi trường sống và được đánh giá cao từ khách hàng.

Chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục gì để thực hiện?

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/  giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

nhomthep2

 

Ai có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép?

-      Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình

-      Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nếu không thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư dự án sản xuất nhôm, thép sẽ bị gì?

-      Chủ đầu tư không đủ điều kiện xây dựng nhà máy sản xuất nhôm, thép ở bất cứ đâu.

-      Nếu vẫn xây dựng và đi vào hoạt động sẽ phải lập đề án bảo vệ môi trường thay thế, chịu phạt hành chính theo quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP.

-      Hoặc là buộc không được sản xuất.

Chủ đầu tư cần phải làm gì để có được báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất nhộ, thép của mình?

Bước 1: Chủ dự án sản xuất nhôm, thép thuê tổ chức tư vấncó đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Bước 2:Công ty tư vấn môi trường xác nhận báo cáo cần thực hiện thông qua thông tin chủ đầu tư cung cấp, báo giá, thời gian, công việc cụ thể để chủ đầu tư có kế hoạch thực hiện.

Bước 3:Công ty tư vấn môi trường khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng dự án

nhomthep3

Bước 4:Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng tại khu vực dự án chuẩn bị xây dựng.

Bước 5:Công ty tư vấn môi trường tổng hợp, viết báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép đến cơ quan thẩm định

Bước 6:Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép.

Bước 7:Cơ quan thẩm định tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép. Lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

Bước 8:Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép

Bước 9:Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 10:Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền, nhận Quyết định phê duyệt.

 

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường