CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CẦN LÀM GÌ ĐỂ HOÀN THIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI THI CÔNG XÂY DỰNG

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CẦN LÀM GÌ ĐỂ HOÀN THIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Trước khi thi công xây dựng cơ sở sản xuất đường, nghĩa là trong giai đoạn lập dự án thì chủ đầu tư ngoài xin giấy phép xây dựng, thiết kế,.. còn phải xin giấy phép môi trường. Hồ sơ xin giấy phép môi trường là bắt buộc và phải thực hiện bởi người có kinh nghiệm và năng lực thực hiện.

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư cho dự án xây dựng cở sản xuất đường, chủ đầu tư cần phải lập 1 trong 2 báo cáo: kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường, được quy định trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

-       Nếu dự án có công suất từ 10.000 tấn đường/ năm trở lên: thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

-       Nếu dự án có công suất dưới 10.000 tấn đường/ năm trở lên: thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

ng8

Cơ quan chức năng có quyền xác nhận, phê duyệt:

-       Sở Tài nguyên và Môi trường: công suất dưới 50.000 tấn đường/ năm

-       Bộ Tài nguyên và Môi trường : công suất từ 50.000 tấn đường/ năm trở lên

Hồ sơ cần có:

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ và hồ sơ liên quan

ng7

 

Công việc chủ đầu tư cần thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập 1 trong 2 báo cáo: kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường.

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường sau khi thu thập thông tin, xác định báo cáo cần thực hiện sẽ tiến hành khảo sát, phân tích hiện trạng dự án.

Sau đây là các bước thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Bước 3: Viết báo cáo theo thông tin thu thập được , nộp cho cơ quan xác nhận

Bước 4: Cơ quan xác nhận sẽ xem xét, góp ý chỉnh sửa, thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất đường.

Bước 5: Công ty môi trường sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, đợi cơ quan xác nhận

Bước 6: Chủ đầu tư nhận được Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án sản xuất đường từ cơ quan có thẩm quyền xác nhận

Nếu chủ đầu tư thuộc đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường thì thời gian thực hiện lâu hơn và công việc phức tạp hơn ( xem tiếp)

ng6

 

Lợi ích sau khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thuộc da:

-          Thực hiện đúng theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam và nghị định 18/2015/NĐ-CP yêu cầu về lập kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thực hiện dự án.

-          Giúp chủ đầu tư nắm rõ được những tác động đến môi trường, thực hiện theo kế hoạch, chương trình quản lý môi trường và từ đó có biện pháp phòng trừ.

-          Cơ sở sản xuất chuyện nghiệp, môi trường sản xuất vệ sinh, bảo vệ sức khỏe nhân công cũng như hệ sinh thái, sản phẩm có giá trị hơn, mở rộng hợp tác kinh doanh.

-          Có hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường