NHỮNG LƯU Ý LẬP ĐTM DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG

NHỮNG LƯU Ý LẬP ĐTM DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG

 

 

 

Nếu chủ đầu tư thuộc đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng thì cần phải lưu ý những vấn đề sau:

-          Lưu ý 1: Xác định đúng đối tượng thực hiện, và do cơ quan nào thẩm định, phê duyệt

-          Lưu ý 2: Dự trù kinh phí và thời gian thực hiện để kịp tiến độ xây dựng, vận hành

-          Lưu ý 3: Tìm hiểu công việc cần thực hiện để thực hiện đúng, trình tự, nhanh

-          Lưu ý 4: Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện

-          Lưu ý 5: Những lợi ích nhận được khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 ng11

Lưu ý 1: Xác định đúng đối tượng thực hiện, và do cơ quan nào thẩm định, phê duyệt

-       Nếu dự án có công suất từ 10.000 tấn đường/ năm trở lên: thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

-       Nếu dự án có công suất dưới 10.000 tấn đường/ năm: thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chức năng có quyền xác nhận, phê duyệt:

-       Sở Tài nguyên và Môi trường: công suất dưới 50.000 tấn đường/ năm

-       Bộ Tài nguyên và Môi trường : công suất từ 50.000 tấn đường/ năm trở lên

Lưu ý 2: Dự trù kinh phí và thời gian thực hiện để kịp tiến độ xây dựng, vận hành

-       Chủ đầu tư muốn nhận giá và thời gian thực hiện chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp vì tùy thuộc vào từng dự án

-       Các yếu tố phụ thuộc quyết định đến giá và thời gian thực hiện:

  • Vị trí, quy mô, hiện trạng dự án và các vấn đề liên quan dự án
  • Tổng vốn đầu tư ( xác định phí thẩm định)

-       Thời gian thực hiện trung bình là 72 ngày.

ng10

Lưu ý 3: Tìm hiểu công việc cần thực hiện để thực hiện đúng, trình tự, nhanh

Các bước công việc cần thực hiện cho cơ sở sản xuất đường:

Bước 1: Chủ dự án sản xuất đường thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường xác nhận báo cáo cần thực hiện thông qua thông tin chủ đầu tư cung cấp, báo giá, thời gian, công việc cụ thể để chủ đầu tư có kế hoạch thực hiện.

Bước 3: Công ty tư vấn môi trường khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng dự án

Bước 4: Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng tại khu vực dự án chuẩn bị xây dựng.

Bước 5: Công ty tư vấn môi trường tổng hợp, viết báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường đến cơ quan thẩm định

Bước 6: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường.

Bước 7: Cơ quan thẩm định tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường. Lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

Bước 8: Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường

Bước 9: Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 10: Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền, nhận Quyết định phê duyệt.

ng9

Lưu ý 4: Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ và hồ sơ liên quan

Lưu ý 5: Những lợi ích nhận được khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

-          Thực hiện đúng theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam và nghị định 18/2015/NĐ-CP yêu cầu về lập kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thực hiện dự án.

-          Giúp chủ đầu tư nắm rõ được những tác động đến môi trường, thực hiện theo kế hoạch, chương trình quản lý môi trường và từ đó có biện pháp phòng trừ.

-          Cơ sở sản xuất chuyện nghiệp, môi trường sản xuất vệ sinh, bảo vệ sức khỏe nhân công cũng như hệ sinh thái, sản phẩm có giá trị hơn, mở rộng hợp tác kinh doanh.

-          Có hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường