QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ MẠ, PHUN PHỦ, ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI VỀ VIỆC LẬP ĐTM

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ MẠ, PHUN PHỦ, ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI VỀ VIỆC LẬP ĐTM

 

 

Chủ đầu tư muốn xây dựng cơ sở mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại thì phải đăng ký và thực hiện những thủ tục môi trường cần thiết theo quy định của nhà nước.

-          Chủ đầu tư cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP trong giai đoạn lập dự án đầu tư

-          Đăng ký khai thác nước dưới đất ( nếu có) và xả thải tập trung.

-          Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại ( nếu có)

makl5

 

Quy định công suất cần thực hiện ĐTM hay kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại:

-          Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) : công suất từ 500 tấn sản phẩm/ năm trở lên.

-          Lập kế hoạch bảo vệ môi trường: dưới công suất trên.

Hồ sơ thủ tục chủ đầu tư có:

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/  giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

makl8

 

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại:

-       Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình

-       Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công việc chủ đầu tư thực hiện lập ĐTM cho dự án của mình:

Bước 1: Chủ dự án thuê tổ chức tư vấn môi trườn có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường sau khi khảo sát, viết báo cáo sẽ gửi hồ sơ của dự án đề nghị thẩm định Báo cáo ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại đến cơ quan thẩm định

Bước 3: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại.

makl7

 

Bước 4: Cơ quan thẩm định tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại; lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại

Bước 6: Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM dự mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 7: Cơ quan thẩm định phê duyệt theo ủy quyền.

makl3

Lợi ích chủ đầu tư nhận được khi lập ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại

-     Hồ sơ môi trường : văn bản báo cáo ĐTM dự án mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại được đóng thành quyển được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

-     Nắm được những yếu tố tác động môi trường của dự án để đánh giá, dự báo, phòng ngừa.

-     Có được kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

-     Có được biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

-     Gây dựng hình ảnh tốt trong cộng đồng nếu thực hiện đúng với cam kết, được người dân và cơ quan quản lý ủng hộ hoạt động, kinh doanh.

-     Góp phần bảo vệ môi trường sống và được đánh giá cao từ khách hàng.

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường