KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN SẢN XUẤT BÊ TÔNG

 

 

KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN SẢN XUẤT BÊ TÔNG

 

 

1. Trường hợp lập đề án bảo vệ môi trường dự án sản xuất bê tông:

 

Theo quy định của nghị định 18/2015/NĐ – CP thì các cơ sở sản xuất bê tông đã vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt “báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký “bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm 01/4/2015 thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Sản xuất bê tông bao gồm bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại bê tông khác.

betong4

Có 2 dạng lập đề án bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất bê tông:

 

  • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở sản xuất bê tông có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập “báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Quy mô: công suất từ 100 tấn sản phẩm / ngày trở lên

 

  • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất bê tông có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký “bản cam kết bảo vệ môi trường định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để đăng ký.

- Quy mô: công suất dưới 100 tấn sản phẩm / ngày.

betong3

2.            2. Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường dự án sản xuất bê tông:

 

Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và môi trường xung quanh cơ sở sở sản xuất bê tông và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

 

Bước 2: Xác định và thu mẫu khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn;

Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở sản xuất bê tông tại nguồn thải.

Sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

 

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

 

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất bê tông của cơ sở.

 

Bước 5: Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

 

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.

 

Bước 7: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại cơ sở sở sản xuất bê tông

betong2

3. Mức chịu phạt trước khi lập đề án bảo vệ môi trường dự án sản xuất bê tông

 

Mức chịu phạt hành chính và phạt bổ sung phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mức phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phạt tiền nếu cơ sở đã hoạt động nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lập cam kết môi trường. (từ 40.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng)

- Phạt bổ sung nếu trong quá trình sản xuất xả chất thải vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

- Phạt tiền đối với hành vi không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động xấu với môi trường từ hoạt động sản xuất.

- Đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

 

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường