TIÊU CHUẨN BÃI TẬP KẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU VÀ CÁCH LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

TIÊU CHUẨN BÃI TẬP KẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU VÀ CÁCH LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

Nguyên vật liệu, phế liệu dùng trong xây dựng, sản xuất công nghiệp được tập kết thành kho, bãi lưu trữ để tái sử dụng và sử dụng. Những nguyên vật liệu, phế liệu này được thu gom hoặc mua lại hoặc nhập khẩu. Trong đó có những loại không sử dụng được hoặc sử dụng được và ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh nếu không được bảo quản đúng tiêu chuẩn.

 

Kho lưu trữ nguyên vật liệu, phế liệu phải đạt tiêu chuẩn sau:

- Có hệ thống thu gom nước mưa, nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ.

- Có cao độ nền đảm bảo không ngập lụt, tránh nước , sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng.

- Có tường và cách ngăn bằng vật liệu chống cháy; có mái che nắng, mưa, gió

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm.

- Có biện pháp giảm thiểu bụi, mùi phát sinh từ bãi lưu nguyên vật liệu, phế liệu.

- Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

- Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trước khi xây dựng kho, bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu thì cần phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường

Đối với kho, bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu có diện tích dưới 1 ha chỉ cần thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường để cơ quan thẩm quyền xác nhận, từ đó có biện pháp phòng ngừa. Nếu diện tích lớn hơn 1 ha thì thực hiện đánh giá tác động môi trường

baitapket12

 

Công việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu như sau:

 

Bước 1: Thu thập mẫu khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu.

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu.

Xác định nguồn gây ô nhiễm: nước thải, chất thải rắn,…Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng nguồn ô nhiễm so với tiêu chuẩn quy định.

 

Bước 2: Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại kho, bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu.

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Và xây dựng chương trình giám sát môi trường.

 

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo. Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

 

Bước 4: Trình nộp cơ quan có thẩm quyền, nộp lại Phòng Tài nguyên và Môi trường sau chỉnh sửa.

 

Bước 5: Nhận giấy xác nhận Bản kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp

baitapket11

 

Hồ sơ chủ đầu tư cần cung cấp:

 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án đăng ký hoạt động

- Báo cáo đầu tư hoặc giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ và hồ sơ liên quan

 baitapket10

Thời gian thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu

 

Thời gian lập kế hoạch bảo vệ môi trường bãi tập kết nguyên vật liệu, phế liệu tối đa 30 ngày (bao gồm ngày đợi xác nhận từ cơ quan chức năng).

Công ty TNHH Đất Hợp thực hiện trọn gói đến khi báo cáo được cơ quan chức năng xác nhận.

Cơ quan phê duyệt

 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoạt động.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án hoạt động quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản.

 

 

 

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

 

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

 

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường