Lập đề án bảo vệ môi trường


Công ty TNHH Đất Hợp chuyên các dịch vụ về môi trường như thủ tục xin giấy phép môi trường, lập báo cáo môi trường và tư vấn môi trường. Trong đó có thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường theo quy định mới.

Quý công ty đang tìm hiểu về thủ tục Lập đề án bảo vệ môi trường. Công ty tư vấn Đất Hợp cung cấp một số thông tin để Quý công ty tham khảo.LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG1. Đối tượng lập đề án bảo vệ  môi trường. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ , khu công nghiệp, khách sạn, bệnh viện , nhà  xưởng,… đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết môi trường thì phải lập 1 trong 2 đề án bảo vệ môi trường sau.


Có 2 dạng lập đề án bảo vệ môi trường:

· Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

· Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để đăng ký.

cong-ty-Sanyo-HA-Asean


Công Ty Sanyo HA AseanCăn cứ lập đề án bảo vệ môi trường:

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015

- Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13

Theo quy định mới của nghị định18/2015/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 thì các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

nha-may-san-xuat-binh-khi-PetroVietnam

Nhà máy sản xuất bình khí PetroVietnam


2. Thẩm định, phê duyệt lập đề án bảo vệ  môi trường:

· Sở tài nguyên môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

· Phòng tài nguyên môi trường quận, huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối tượng có quy mô, công suất kế hoạch bảo vệ môi trường

3. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương
- Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải
- Bản vẽ tổng thể
- Bản vẽ bố trí phân khu chức năng
- Bản vẽ thoát nước mưa
- Bản vẽ thoát nước thải
- Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, nguy hại, công nghiệp không nguy hại

4. Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ  môi trường:

- Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin tài liệu dự án từ khách hàng ( 1ngày)

- Bước 2: Thực hiện lấy mẫu, phân tích ( 7 ngày)

- Bước 3: Viết báo cáo ( 1 ngày)

- Bước 4: Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo ( 1 ngày).

- Bước 5: Chỉnh sửa, hoàn thiện , in ấn, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định ( 2 ngày)

- Bước 6: Chờ quan quan xác nhận (25 ngày). Bàn giao khách hàng

 

Tổng thời gian thực hiện là 37 ngày, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký báo cáo.


cong-ty-TNHH-Clipsal-Viet-Nam


Công ty TNHH Clipsal Việt Nam


- Quy trình thực hiện Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

- Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu, thông tin, tài liệu dự án từ khách hàng (1 ngày)

- Bước 2: Lấy mẫu, phân tích kết quả ( 10 ngày)

- Bước 3: Tham vấn lấy ý kiến cộng đồng ( 3 ngày)

- Bước 4: Viết báo cáo ( 3 ngày)

- Bước 5: Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo ( 1 ngày)

- Bước 6: Chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn, trình khách hàng ký và nộp cơ quan thẩm định ( 2 ngày)

- Bước 7: Cơ quan xuống cơ sở kiểm tra ( nếu có) và tiến hành hội đồng thẩm định ( 20 ngày)

- Bước 8: Bổ sung thông tin, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng thẩm định và cơ quan kiểm tra ( 15 ngày)

- Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình ký, nộp cơ quan phê duyệt ( 2 ngày)

- Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định và bàn giao cho khách hàng ( 15 ngày).

 

Tổng thời gian thực hiện là 72 ngày, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, ký và đọc báo báo.

tong-cong-ty-CP-DV-Tong-Hop-Dau-Khi-Khu-Dau-Khi-Thanh-Da

Tổng công ty CP DV Tổng HợpDầu Khí - Khu Dầu Khí Thanh ĐaQuý khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để được tư vấn chi tiết hơn qua số điện thoại :

0909 538 514 (Ms. Tú Anh) – 0903 825 125 ( Ms. Phương Thảo)


 


 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường