Xử lý khí thải

Công ty TNHH Đất Hợp chuyên thiết kế hệ thống xử lý khí thải, hơi dung môi, nhận tư vấn cho các Doanh nghiệp các phương án xử lý khí thải, xử lý hơi dung môi hiệu quả và kinh tế nhất.

  • Xử lý khí thải lò đốt than, lò đốt củi, lò đốt
  • Xử lý bụi: bụi gỗ, bụi kim loại,…
  • Xử lý hơi dung môi, mùi,…
 

Products

Hóa chất

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

SUPPORT

Ms Tú Anh
Tư vấn online
Phòng hóa chất & Thiết bị