Đăng ký chủ nguồn thải


SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI1. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải:

Bao gồm các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại (CTNH) phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở tài nguyên và môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH

Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ: nơi có phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 1 năm; tổng lượng không quá 600 kg/ năm trừ trường hợp có chất ô nhiễm khó phân hủy.

sua4

2. Mô tả công việc:


- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.

- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

- Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.

- Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.

- Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

 

3. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH gồm:

 

- Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ( A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương

- Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 6 ( A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

4. Quy trình thực hiện:

quytrinhdangkysochunguonthai

- Sau khi lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH sẽ nộp trực tiếp đến Sở tài nguyên môi trường nơi có phát sinh CTNH

- Sở TNMT kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và chủ nguồn thải sẽ có văn bản tiếp nhận hoặc giấy xác nhận (có giá trị pháp lý tạm thời để thay thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH).

- Sở TNMT xem xét và Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH từ 15 đến 30 ngày làm việc. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định thì chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định và nộp trực tiếp Sở TNMT, Sở TNMT có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH ( văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo 1 bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH)

 

5. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

- Trường hợp phải đăng ký để được cấp lại Ssổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở.

- Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký Chủ nguồn thải: đơn đăng ký theo mẫu quy định ; các giấy tờ , hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

- Trình tự, thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được thực hiện giống như cấp mới.

- Sổ thứ tự các lần cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được tính lần lượt kể từ cấp lần đầu và các lần cấp lại tiếp theo.

 


Quý khách liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để được tư vấn chi tiết hơn qua số điện thoại :

0909 538 514 (Ms. Tú Anh) – 0903 825 125 ( Ms. Phương Thảo)

 

Products

Hóa chất

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

SUPPORT

Ms Tú Anh
Tư vấn online
Phòng hóa chất & Thiết bị